חדלות פרעון והבראת חברות

המשרד מתמחה בהליכי פירוק ושיקום חברות, הקפאת הליכים, כינוסים ופשיטות רגל. פעילות זו כוללת ייצוג נושים וחייבים בהליכים מורכבים של פירוקים, כינוסי נכסים, ארגון מחדש והסדרי חוב. המשרד התמנה פעמים רבות על ידי בתי המשפט השונים כבעל תפקיד בהליכי חדלות פירעון ושימש ככונס נכסים, מפרק או מנהל מיוחד במיגוון רב של תיקים ובתחומי עיסוק שונים.


למשרד נסיון רב בפעילות דינמית לאורך שנים בתיקי פירוק, כינוסי נכסים והליכי שיקום בחברות הנמצאות במשבר, תוך נטילת חלק פעיל בהתוויית האסטרטגיה מול נושים, מלווים ורוכשים פוטנציאליים. המשרד מייעץ לנושים מהותיים בהסדרי נושים ולבעלי חוב בהסדרי חוב.

 

להלן עיקרי הפעילות:

כינוס נכסים

טיפול מלא בחברות שנמצאות בכינוס נכסים, כולל פירוק מרצון וכינוס על פי דרישת נושים. הטיפול כולל תפיסת נכסים וקבלת השליטה בהם, ולאחר מכן פירוק החברה תוך התחשבות בגורמים השונים (נושים, עובדים וכדומה) או ניהול החברה עד להבראתה. כמו כן מטפל המשרד בהקפאת הליכים נגד חברות בקשיים.

פשיטות רגל

טיפול באנשים ששקעו בחובות והפכו לחדלי פרעון. הטיפול כולל בקשה לבית המשפט להכרזת פשיטת רגל ולאחר מכן ביצוע הסדרי חוב לפירעון החובות לנושים. בהמשך מטפל המשרד בבקשות להפטר מפשיטת הרגל.

 

הבראת חברות

המשרד מטפל בחברות שנמצאות בכינוס נכסים או הקפאת הליכים. המשרד פועל בשיטת "בית החולים הפיננסי" שאומצה ע"י מספר משרדים מובילים בארה"ב ומאפשרת להציל חברות בפירוק באמצעות שימוש מושכל בנכסים האינטלקטואליים. מטרת השיטה הינה למזער את נזקי הנושים ולהציל את שניתן מתוך סך פעילויות החברה. המשרד עושה שימוש בניסיון ובבריתות העסקיות שלו כשהתוצאה היא סיכוי טוב יותר להבראה והשארת נכסי החברה או חלקם, תוך ניצול ממוקד של הפוטנציאל הגלום בחברה בטרם "ייעלם" תוך פירוקה.

 הסדרי חובות

המשרד מטפל בכל הקשור להסדרי חובות מול רשויות (כגון מס הכנסה וביטוח לאומי), מוסדות (כגון בנקים) וגורמים פרטיים. הטיפול כולל משא ומתן וגיבוש פתרונות מיטביים לטובת הלקוח לפירעון החוב.

מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם